ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – DOM … Dowiedz się więcej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANE DO SIWZ cz 5

Śrem, 23.12.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – DOM DLA BEZDOMNYCH Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) informuje, że dnia 22.12.2011 r. wpłynęło do … Dowiedz się więcej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Śrem, 19.12.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – DOM  DLA BEZDOMNYCH Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) informuje, że dnia 19.12.2011 r. wpłynęły do … Dowiedz się więcej