ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANE DO SIWZ cz 5

Śrem, 23.12.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA
BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO –
DOM DLA BEZDOMNYCH

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) informuje, że dnia 22.12.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla Bezdomnych o następującej treści :

Pytanie 1 :
Załączony do dokumentacji projektowej „projekt budowlany” zawiera w swoim opracowaniu wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd parteru, I i II piętra wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku. Natomiast załączony przedmiar robót branży instalacji elektrycznych obejmuje tylko wykonanie instalacji elektrycznych w części parterowej budynku. Nie zawiera przedmiaru dotyczących robót na I i II piętrze oraz instalacji odgromowej.
Czy w związku z tym należy przyjąć do wyceny wykonanie prac instalacji elektrycznej w części parterowej bez robót na piętrach instalacji odgromowej? Jeżeli należy wycenić całość prac, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres prac.

Zamawiający odpowiada :
Projekt budowlany budynku przewiduje wykonanie prac instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd parteru, I i II piętra wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku, których to w całości nie ujęto w przedmiarach dotyczących branży elektrycznej.
Zgodnie z zapisem cz. III ust. 3 SIWZ tj. ”W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót należy zadać pytanie Zamawiającemu; po udzieleniu odpowiedzi przez Zamawiającego zmiany należy uwzględnić w cenie oferty.” Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie prac instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd parteru, I i II piętra wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku zgodnie z projektem budowlanym.

Zamawiający informuje również, że w związku z powyższym, aby ułatwić wycenę Wykonawcom, DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZMIENIA TREŚĆ SIWZ w następujący sposób :
– anuluje się załącznik nr 9 do SIWZ konkretnie tj. przedmiar – instalacja elektryczna i odgromowa, a dodaje zastępując tym samym w/w – przedmiar – instalacja elektryczna i odgromowa – całość.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

przedmiar-instalacja elektryczna i odgromowa-całość

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.