Edukacja Prawna 2024

 


W czwartek 6 czerwca 2024r.  gościliśmy w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie ze spotkaniem w ramach Edukacji prawnej. Słuchaczami byli uczniowie 2 roczników około 36 osób, tematem przewodnim było prawo rodzinne ale poruszone były również tematy z praca cywilnego. Każdy z uczestników otrzymał broszurę informacyjną. Zadanie sfinansowano z środków powiatu śremskiego w ramach dotacji z budżetu państwa.

 

 


Edukacja prawna w ramach realizacji zadania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Fundacja od stycznia 2024 roku realizuje projekt Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej w powiecie śremskim. Zadanie polega na prowadzeniu biura NPP i NPO we wszystkich gminach powiatu śremskiego oraz realizacji edukacji prawnej.

 

Pierwsze ze spotkań w bieżącym roku już za nami! Z wizytą zawitaliśmy 26 marca do Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie. Tegoroczna edukacja poświęcona jest zagadnieniom prawa rodzinnego. Młodzież na wstępnie została poinformowana o źródłach finansowania projektu oraz miejscach odbywania się porad prawnych. Spotkanie edukacji prawnej poprowadził radna prawny Maciej Wojciechowski. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali również broszurę edukacyjną jego autorstwa.

Z edukacji skorzystało 68 uczniów. Uczestnicy zadawali szereg różnych, nurtujących ich pytań.

 

Zadanie zostało sfinansowane ze środków powiatu śremskiego w ramach dotacji z budżetu państwa.