Edukacja Prawna 2023

Edukacja prawna w śremskim „Hipolicie”

 

We wtorek, 26 września Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w ramach prowadzonego projektu „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w powiecie śremskim w 2023 roku” przeprowadziła edukację prawną, której słuchaczami byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. Temat minionego spotkania to przede wszystkim zagadnienia prawa cywilnego. Szereg pytań dotyczył zawierania różnych umów sprzedaży, kupna oraz wynajmu pomieszczeń i lokali. Spotkanie poprowadził radca prawny, Maciej Wojciechowski. Z edukacji skorzystało 41 uczniów, którzy otrzymali również przegotowaną przez Fundację broszurę edukacyjną. Zadanie zostało sfinansowane ze środków powiatu śremskiego w ramach dotacji z budżetu państwa.

 

ministerstwo sprawiedliwości

Powiat Śremski

 


Porady prawne w śremskim Liceum

W ramach realizowanego przez Fundację programu Nieodpłatnych Porad Prawnych i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego finansowanego przez Powiat Śremski w ramach Budżetu Państwa odwiedziliśmy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie.

W spotkaniu wzięło udział ponad 65 osób. Edukację prawną poprowadził radca prawny, pan Maciej Wojciechowski. Na koniec uczestnicy zadawali pytania i mieli okazję rozwiać wszelkie wątpliwości z zakresu prawa.

 

 


Porady prawne w Zespole Szkół Politechnicznych

Fundacja od początku 2023 roku realizuje projekt Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej w powiecie śremskim. Zadanie polega na prowadzeniu biura NPP i NPO we wszystkich gminach powiatu śremskiego oraz realizacji edukacji prawnej. I tak pierwsze ze spotkań w br. już z nami. Z wizytą zawitaliśmy dnia 29 marca 2023r do Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie. Tegoroczna edukacja poświęcona jest zagadnieniom prawa cywilnego a że jest to bardzo szeroki temat nie było problemu w wybraniem tematu do rozmów. Młodzież została na wstępnie poinformowana o źródłach finansowania całego projektu oraz miejscach odbywania się porad. Informacje te przedstawiła  koordynatorka zadania Annę Sobieraj. Pozostałą część spotkania poprowadził już specjalista radca prawny Maciej Wojciechowski. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali przegotowaną przez Fundację, broszurę edukacyjną której głównym autorem był Maciej Wojciechowski. Z edukacji skorzystało 53 uczniów, którzy w głównej mierze byli zainteresowani tematyką umów o pracę, pierwszych umów kupno-sprzedaż.  zadawali szereg różnych nurtujących ich pytań. Zadanie zostało sfinansowane ze środków powiatu śremskiego w ramach dotacji z budżetu państwa.

 

Powiat Śremski

ministerstwo sprawiedliwości