Renowacja muru na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej

Stan obecny

Wersja projektowa

Mur został w całości zakończony i przekazany proboszczowi 4.10.06r.
Koszty całego przedsięwzięcia wyniosły 40 730 zł, a kosztorys wykonawczy w 2003r. wynosił „po przetargu”, najniższa cena, 174 000 zł.

[10.07.2006] – Odnowa muru cmentarnego realizowana jest od 2004 r., aby zdobyć środki na dalszą jego odnowę Fundacja wzięła udział w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonym przez Wojewodę Wielkopolski pt. „Podejmowanie działań służących pomocy i społecznej readaptacji skazanych oraz osobom zwalnianym w szczególności poprzez ułatwienie znalezienia zatrudnienia i aktywizację zawodową” i dzięki temu zebrała pieniądze w kwocie 4500 zł na odnowę muru Cmentarnego w Śremie znajdującego się przy ul. Cmentarnej 1. Dzięki środkom otrzymanym z dotacji możemy wykonywać następujące prace: piaskowanie 4 filarów znajdujących się przy bramie wjazdowej, fugowanie wszystkich filarów na całej długości muru oraz wykończenie cokołów na filarach.
Prace wykonywane są przez osadzonych w Areszcie Śledczym w Śremie i uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Chudoby w Śremie pod nadzorem członka Zarządu posiadającego uprawnienia budowlane. Na dzień dzisiejszy zostało już wykonane 70% prac przy murze Cmentarnym tj. wykonano otynkowanie wewnętrzne muru, zrekonstruowano na nowo 5 filarów wraz z cokołami i odmalowano bramę.

[05 – 07.2005] – dalsze prace przy udziale uczniów Zespołu Szkół o kierunku Budowlanym przy wyburzeniu części muru graniczącego z posesją prywatną od ul. Sikorskiego i postawienie nowego wraz z dwoma filarkami, otynkowanie części muru przy bramie oraz odmalowanie bramy wejściowej od ul. Cmentarnej.

[31.10 i 1.11.2004] – przeprowadzono kwestę na Cmentarzu, zebraliśmy kwotę 509,24 zł., która w całości została przekazana na realizacę odnowy tego muru ofiarodawcą dziękujemy za wsparcie. Dalsze prace będą kontynuowane w maju 2005r.

[14-15.08.2004] – przeprowadzono kwestę pieniężną na Cmentarzu celem pozyskania środków na dalsze prace renowacyjne. Pozyskano środki w kwocie 954,19 zł.

[06 i 07.2004] – rozpocząto renowację muru od ul. Cmentarnej w systemie gospodarczym poprzez w uczniów odbywających praktyki budowlane z Zespołu Szkół Mechanicznych i inne osoby fizyczne pod nadzorem specjalisty budownictwa Pana Ratajczaka Tadeusza.

[26.05.2004] – dokonano odbioru prac zgodnie z zawartą umową 1.09.2003r. i dokonano zapłaty za wykonany remont tj. 7 000zł

[03.2004] – ruszyły prace przy renowacji muru.

[01.2004] – wyłożono ponownie puszki w sklepach ze zniczami przy Cmentarzu.

[1.01.2004] – wpływy z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego na renowację muru wyniosły 6 255,30 zł.

[31.12.2003] – do puszek wyłożonych w sklepach ze zniczami przy ul. Fabrycznej i Cmentarnej zebrano 76,86 zł.

[10.12.2003] – zgodnie z protokołem wykonano 30% robót, za które przekazano wykonawcy 3 000,00 zł.

[31.10 i 1.11.2003] – zorganizowano zbiórkę pieniężną na Cmentarzu uzyskując kwotę 1 362,51 zł.

[1.09.2003] – spisano umowę z wykonawcą Zakładem ogólnobudowlanym, leonem Radziejewskim w Śremie na wykonanie częściowe robót, które ruszyły z rozmachem w październiku, ale ze względu na złe warunki atmosferyczne (mróz) zostały przerwane.

[08 i 09. 2003] – rozesłano pisma do opiekunów grobów wzdłuż muru na cmentarzu oraz do zakładów, instytucji o wsparcie finansowe na remont – na konto wpłynęło – 590 zł

[14 i 15.08.2003] – zorganizowano zbiórkę pieniężną na Cmentarzu Parafialnym, zebrano kwotę 1 528,84 zł, którą w całości przeznaczono na remont.

[28.07.2003] – Trzeci przetarg – wybrano oferenta Zakład Ogólnobudowlany Leon Radziejewski Śrem, ul. Kossaka 12.

[27.06.2003] – Drugi przetarg – unieważniono, ponieważ najniższa oferta przekraczała możliwości finansowe Fundacji.

[12.06.2003] – Pierwszy przetarg – nie odbył się brak ofert.

[29.04.2003] – zezwolenie Woj. Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie robót konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Nr 29/2003

[04.2003] – gotowy projekt przedłożony przez architekta.

[2.12.2002] – na posiedzenie Zarządu Fundacji zaproszono architekta pana Roberta Mizerę, który podjął się opracowania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Woj. Konserwatorem Zabytków panią Anną Mayer.

[29.11.2002] – załatwiono podkłady geodezyjne i odpis z Księgi Wieczystej

[17.10.2002] – odpowiedź Woj. Konserwatora Zabytków w Poznaniu – renowacja ma polegać na przywróceniu stanu pierwotnego.

[17.09.2002] – pismo do Woj. Konserwatora Zabytków w Poznaniu o przystąpienie do renowacji.

[29.08.2002] – zgoda Proboszcza na remont.

[10.07.2002] – pismo do ks. Dziekana M. Bruckiego Prob. Parafii NMP w Śremie o wyrażenie zgody na renowację muru.

[2.07.2002] – posiedzenie Zarządu Fundacji – decyzja o podjęciu się odnowy muru na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.