Fundatorzy

 

 

Prezes - Hieronim Bartkowiak Jacek Nowaczyński Elżbieta Tomyślak
 Hieronim
Bartkowiak
Jacek
Nowaczyński 
Elżbieta
 Tomyślak

Fundatorzy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem (Elżbieta Tomyślak, Jacek Nowaczyński, Hieronim Bartkowiak) dnia 08.10.12 o godzinie 17:00 w Sali ojca Pio w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem zorganizowali spotkanie podsumowujące roczną działalność fundacji. Podczas spotkanie fundatorzy odznaczyli medalem 3 osoby za szczególne zaangażowanie i wsparcie działań fundacji. Medal przyznano: Bogdanowi Dolaciak, Henrykowi Stefaniakowi oraz Pawłowi Fabisiakowi. Podczas spotkania Hieronim Bartkowiak przedstawił działania podejmowane przez Fundację z głównym naciskiem na rozpoczętą w bieżącym roku budowę Domu dla bezdomnych w Śremie. Wśród zaproszonych gości był Roman Szydłowski Przewodniczący Rady Powiatu , Katarzyna Sarnowska przewodnicząca Rady Miasta, Barbara Czaplicka – Inspektor Pionu Edukacji i Usług Społecznych w Urzędzie Miejskim w Śremie, Agnieszka Juskowiak – Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, Beata Szczepaniak – Kierownik PKPS, przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem, sponsorzy, członkowie Zarządu i Rady oraz pracownicy Fundacji.

     
     

 

 

 

Fundatorzy Fundacji na okoliczność 20 lat działalności fundacji Uchwałą z dnia 04.10.2010r. ustanowili medal, wizerunek medalu na zdjęciu. Medal jest przeznaczony dla osób i instytucji działających na rzecz rozwoju Fundacji.

Na okoliczność uroczystości 20-lecia Fundatorzy wyróżnili medalem 3 osoby i udzielili podziękowań za wkład pracy w rozwój Fundacji 8 osobom, podziękowanie jak na zdjęciu.

UCHWAŁA Nr 2010

Fundatorów Fundacji Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
Z dnia 04.10.2010

Działając na podstawie § 13 statutu Fundacji, Fundatorzy postanowili, z okazji XX lecia  działalności Fundacji ustanowić medal pamiątkowy, kuty z szlachetnego metalu.

Medal okolicznościowy otrzymały następujące osoby:

1 Witold Piasecki

2 Adam Lewandowski

3 Maria Stefaniak

Uzasadnienie

Fundatorzy uznali, iż teraz i w przyszłości są osoby i organizacje przyczyniają do rozwoju Fundacji i muszą być sposoby na wyróżnianie w sposób szczególny. Medal ten ma być symbolicznym sposobem na wyróżnienia.

UCHWAŁA Nr 4/2010
Fundatorów Fundacji Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
z dnia 04.10.2010

Działając na podstawie § 13 statutu Fundacji, Fundatorzy postanowili, z okazji XX lecia działalności Fundacji wyróżnić podziękowaniem niżej wymienionych pracowników i wolontariuszy:

1 Anna Sobieraj
2 Małgorzata Dolata
3 Irena Staszewska-Chwieralska
4 Janina Bartkowiak
5 Teresa Kuźma
6 Teresa Bartkowiak
7 Łucja Chwieralska
8 Daniela Posielska

Uzasadnienie

Fundatorzy wyrażają podziękowanie za wkład pracy dla rozwoju Fundacji.

W/w pracując lub udzielając się społecznie w strukturach Fundacji działały na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Praca ta przyczyniła się do pozytywnej popularyzacji i zaufania do Fundacji w środowisku lokalnym. Ponadto wysiłek włożony w pracę na rzecz naszych podopiecznych przyczynił się również do rozwoju działalności Fundacji. Swą postawą i zaangażowaniem udowodniły, że można godzić życie osobiste i pracę zawodową z pracą społeczną na rzecz drugiego człowieka.
Fundatorzy uznali, że działalność w/w jest zgodna z misją Fundacji „dążenie do polepszenia życia mieszkańców naszego regionu”, za co wyrażają podziękowanie.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.