ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego na  „ Budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  późn. zm.)  niniejszym informuję,  że w prowadzonym przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem z siedzibą w 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza  21,  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „ Budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych”, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 11 złożo¬ną przez Wykonawcę  –
DUDKOWIAK – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego  Sp. jawna,
z siedzibą w :  ul. Borowikowa 14, 64-000 Leszno.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena 100%  – 100 pkt.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  późn. zm.)  Zamawiający informuję,  że w niniejszym postępowaniu odrzucił oferty :
Oferta nr 1 – „POL-BUD” Ryszard Polnik, ul. J. Łukaszewicza 47, 62-060 Stęszew
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty : art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29.01.2004 r. PZP.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty : W czasie postępowania przetargowego od chwili jego rozpoczęcia dnia 13 grudnia 2011 r., Zamawiający udzielił około 50 odpowiedzi na zapytania do SIWZ wpływające od Wykonawców oraz trzykrotnie zmieniał treść SIWZ (15, 21 i 23 grudnia 2011 r.).  Zamawiający odpowiedział w dniach : 19, 21, 22,23 i 28 grudnia 2011 r. W ramach odpowiedzi na zapytania oraz zmian treści SIWZ został zaktualizowany przedmiar robót ogólnobudowlanych oraz przedmiar robót elektrycznych, a także uściślono szereg kwestii dotyczących zakresu i standardu wykonania robót.  Oferent nr 1 nie  uwzględnił w swojej ofercie:
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 23.12.2011 r. – przedmiar instalacja elektryczna i odgromowa całość
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 21 i 22. 12. 2011 r. – dot. dodatkowych robót instalacji c.o.,
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 21.12.2011 r. – przedmiar roboty budowlane płyta fundamentowa,
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 28.12.2011 r. – dod. dodatkowych robót budowlanych ( np. zbrojenie siatką posadzek, izolację folią w płynie pomieszczeń mokrych, roboty wykończeniowe na trzeciej kondygnacji – skosy poddasza).
W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i podlega odrzuceniu.
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Budowlane KONTRAKT Pawlak, Wosiek Sp. jawna, Wilkowice, ul. Mórkowska 38, 64-115 Święciechowa.
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty : art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29.01.2004 r. PZP.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty : W czasie postępowania przetargowego od chwili jego rozpoczęcia dnia 13 grudnia 2011 r., Zamawiający udzielił około 50 odpowiedzi na zapytania do SIWZ wpływające od Wykonawców oraz trzykrotnie zmieniał treść SIWZ (15, 21 i 23 grudnia 2011 r.).  Zamawiający odpowiedział w dniach : 19, 21, 22,23 i 28 grudnia 2011 r. W ramach odpowiedzi na zapytania oraz zmian treści SIWZ został zaktualizowany przedmiar robót ogólnobudowlanych oraz przedmiar robót elektrycznych, a także uściślono szereg kwestii dotyczących zakresu i standardu wykonania robót.  Oferent nr 2 nie  uwzględnił w swojej ofercie:
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 28.12.2011 r. – dod. dodatkowych robót budowlanych ( np. zbrojenie siatką posadzek, izolację folią w płynie pomieszczeń mokrych, roboty wykończeniowe na trzeciej kondygnacji – skosy poddasza).
W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i podlega odrzuceniu.
Oferta nr 3 – FACH BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp.
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty : art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29.01.2004 r. PZP.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty : W czasie postępowania przetargowego od chwili jego rozpoczęcia dnia 13 grudnia 2011 r., Zamawiający udzielił około 50 odpowiedzi na zapytania do SIWZ wpływające od Wykonawców oraz trzykrotnie zmieniał treść SIWZ (15, 21 i 23 grudnia 2011 r.).  Zamawiający odpowiedział w dniach : 19, 21, 22,23 i 28 grudnia 2011 r. W ramach odpowiedzi na zapytania oraz zmian treści SIWZ został zaktualizowany przedmiar robót ogólnobudowlanych oraz przedmiar robót elektrycznych, a także uściślono szereg kwestii dotyczących zakresu i standardu wykonania robót.  Oferent nr 3 nie  uwzględnił w swojej ofercie:
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 23.12.2011 r. – przedmiar instalacja elektryczna i odgromowa całość
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 21 i 22. 12. 2011 r. – dot. dodatkowych robót instalacji c.o.,
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 21.12.2011 r. – przedmiar roboty budowlane płyta fundamentowa,
– odpowiedzi do SIWZ z dn. 28.12.2011 r. – dod. dodatkowych robót budowlanych ( np. zbrojenie siatką posadzek, izolację folią w płynie pomieszczeń mokrych, roboty wykończeniowe na trzeciej kondygnacji – skosy poddasza).
W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i podlega odrzuceniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono również oferty nie podlegające odrzuceniu i są to:
Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Stanisław Hadrzyński,
ul. Twardowska 2, 63-220 Kotlin.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena 100%  – 80,09 pkt.

Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 20B,
64-400 Międzychód.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena 100%  – 86,31 pkt.
Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe  STANDARD  Sp. z o.o..,
ul. Wł. Jagiełły 32,   64-100 Leszno.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena 100%  – 99,30 pkt.
Oferta nr 7 – Firma Remontowo – Budowlana Adam Żak , Kłoda 16A/7,   64-130 Rydzyna
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena 100%  – 96,39 pkt.
Oferta nr 8 – RAWBUD – Rawicz Sp. z o.o., Masłowo, ul. Śląska 88 k/Rawicza,  63-900
Rawicz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena 100%  – 84,97 pkt.
Oferta nr 9 – Firma Ogólnobudowlana DEKBUD Wojciech Jerzakowski, Skiereszewo 3a,
62-200 Gniezno.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena 100%  – 68,99 pkt.
Oferta nr 10 – Przedsiębiorstwo Budowlane MICHALSKI Sp. z o.o., ul. Szczepanowskiego
25,  64-100 Leszno.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena 100%  – 85,32 pkt.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  późn. zm.)  Zamawiający informuję,  że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego Budowy budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych , zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.  2 ustawy pzp, zostanie zawarta w dniu 12.01.2012 r. w Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem.

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.