Chęć pracy i zawodowe doświadczenia

Liczba członków w Centrum Integracji Społecznej zwiększa się. Do jego grona, na własną prośbę, dołączył Pan Tomasz. Sezon letni był dla pracowników CIS-u bardzo pracowity. Panowie wykorzystywali piękną pogodę i szczególnie często zajmowali się pracami porządkowymi wśród zieleni. Dzięki dobrej współpracy z firmą Lebarto, Gospodarką Komunalną i Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi pracownicy w CIS-ie mają pracę … Dowiedz się więcej

Prace porządkowe

Centrum Integracji Społecznej, działające przy fundacji wykonuje prace porządkowe przy działkach ogrodniczych na terenie Śremu. Prace wykonujemy od połowy września tego roku, na jej potrzeby zakupiliśmy rębak do gałęzi. Dzięki reintegracji zawodowej, uczestnicy CIS mają szanse na zaistnienie na rynku pracy, co może przyczynić się do poprawy ich sytuacji społecznej.