Ogłoszenie o zamówieniu – budowa budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych

Numer ogłoszenia: 425324 – 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śremu , ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 28 30798, faks 61 28 30798. • Adres strony internetowej … Dowiedz się więcej

Mini – olimpiada sportowa dla osób niepełnosprawnych

Mini – olimpiada sportowa dla osób niepełnosprawnych „Gajówka” Zbrudzewo 09.09.2009 Najcieplejszą porę roku zakończono Mini – olimpiadą sportową dla dzieci, młodzieży i osób starszych niepełnosprawnych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Śremie. W imprezie udziału wzięło 170 uczestników, 30 opiekunów, 30 wolontariuszy, zaproszeni goście i przedstawiciele lokalnych mediów. Uczestnicy dzielnie i … Dowiedz się więcej