Szkolenia wolontariuszy

Z nowym rokiem szkolnym  do  wolontariatu przystąpiło wiele nowych osób, które zgodnie z obowiązującą LCW standaryzacją muszą  zostać przeszkolone w zakresie podstawowym „Jak zostać wolontariuszem czyli pierwszy krok w wolontariacie.” od początku października do dnia dzisiejszego przeszkolono ponad stu nowych wolontariuszy. Ostanie szkolenie odbyło się w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Wł. Zamoyskiego w … Dowiedz się więcej