Szkolimy naszych wolontariuszy

Fundacja w ramach  Lokalnego Centrum Wolontariatu prowadzi cykl szkoleń kierowanych dla wolontariuszy w wieku szkolnym jak i koordynatorów szkolnego wolontariatu. i tak początek miesiąca zaczęliśmy od przeprowadzenia szkolenia dla tej ostatniej grupy czyli dla osób nadzorujących prace wolontariuszy w szkolnych klubach wolontariatu. Spotkanie odbyło się 3 października w siedzibie Fundacji, osobą szkoląca była sama Justyna Ochędzan z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Poznaniu  mieszczącego się przy Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej  Związku Organizacji Pozarządowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia. Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego projektu z Gminą Śrem pn. „Kompetentny Wolontariusz Niezbędny”

image_pdfPobierz PDF