Nowe szkolenia w Fundacji

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Poznaniu zaprasza na bezpłatne szkolenia skierowane do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej itp., z wyłączeniem osób fizycznych.

Temat: „Rozliczanie projektów PO KL”– poziom zaawansowany
Data: 09-10.10.2012 (wtorek i środa) w Śremie
Prowadzący: Wojciech Masłowski
Miejsce: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem
Zgłoszenia: do dnia 08.10.2012 poprzez formularz rejestracji, który jest dostępny na stronie internetowej www.poznan.roefs.pl (pod ogłoszeniem o szkoleniu jako „zapisz się na szkolenie”)

Informacja o szkoleniu i formularz rejestracyjny: http://poznan.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/srem-rozliczanie-projektow-po-kl-poziom-zaawansowany/cpe/show/Training/
Kwalifikacja: Każda osoba, która przesłała ankietę zgłoszeniową zostanie poinformowana drogą mailową o zakwalifikowaniu się (bądź nie) do udziału w spotkaniu do 08.10.2012 roku.
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z procesem rozliczania, dokumentowania oraz zakresem kosztów jakie mogą być ponoszone w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na wstępie omówione zostaną dokumenty regulujące korzystanie ze środków UE, w tym akty prawa krajowego i wspólnotowego, wytyczne i zasady POKL. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną informacje stanowiące podstawę kwalifikowalności wydatków oraz poszczególne koszty i grupy wydatków, takie jak leasing, amortyzacja, wydatki związane z personelem projektu, cross-financing, koszty pośrednie i bezpośrednie. Uczestnicy poznają również zasady konstruowania budżetu wniosku o dofinansowanie i sposób prezentowanie poszczególnych pozycji kosztowych.

Zapraszamy do udziału!

Regionalny Ośrodek EFS w POZNANIU przy FUNDACJI ROZWOJU NAUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Grudzieniec 64, Poznań, tel. 61 84 22 002
www.poznan.roEFS.pl

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.