ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ cz 3

Śrem, 21.12.2011 r.

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA

BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO –

DOM  DLA BEZDOMNYCH

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) informuje, że dnia 21.12.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla Bezdomnych o następującej  treści :

 

Pytanie 1 :

Jak należy ująć wykonanie płyty fundamentowej, której brak w przedmiarze robót ?

Zamawiający odpowiada :

Projekt budowlano wykonawczy konstrukcji budynku przewiduje wykonanie płyty fundamentowej, której nie ujęto w przedmiarach dotyczących branży budowlanej.

Zgodnie z zapisem cz. III ust. 3 SIWZ tj. ”W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót należy zadać pytanie Zamawiającemu; po udzieleniu odpowiedzi przez Zamawiającego zmiany należy uwzględnić w cenie oferty.” Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie płyty fundamentowej zgodnie z projektem budowlanym.

 

Zamawiający informuje również, że w związku z powyższym, aby ułatwić wycenę Wykonawcom, DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZMIENIA TREŚĆ SIWZ w następujący sposób :

– anuluje się załącznik nr 9 do SIWZ konkretnie tj. przedmiar – roboty budowlane, a dodaje zastępując tym samym w/w – przedmiar – roboty budowlane – płyta fundamentowa.

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.

 

PRZEDMIAR – ROBOTY BUDOWLANE – PŁYTA FUNDAMENTOWA

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.