LCW – kolejne szkolenia

Lokalne Centru Wolontariatu w ramach realizowane projektu z Gminą Śrem pn. „Organizacja szkoleń dla wolontariuszy- Kompetentny wolontariusz niezbędny” przeprowadziła dnia 11 czerwca szkolenia w zakresie podstawowym dla wolontariuszy w Szkole Podstawowej im. gen.Dezyderego Chłapowskiego. Szkolenie przeprowadziła Anna Sobieraj-Koordynator LCW. Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy wolontarystycznej. Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Śrem.  

„Organizacja szkoleń dla wolontariuszy – Kompetentny wolontariusz niezbędny”

Lokalne Centru Wolontariatu w ramach realizowane projektu z Gminą Śrem pn. „Organizacja szkoleń dla wolontariuszy – Kompetentny wolontariusz niezbędny” przeprowadziła szkolenia w zakresie podstawowym dla wolontariuszy w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie. Szkolenie przeprowadziła Anna Sobieraj-Koordynator LCW. Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy wolontarystycznej. Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Śrem.  

LCW – szkoli wolontariuszy

Fundacja realizuje projekt pn. „Organizacja szkoleń dla wolontariuszy – Kompetentny wolontariusz niezbędny” w ramach, którego realizujemy cykl szkoleń dla wolontariuszy. w ramach projektu odbyły się następujące szkolenia specjalistyczne: 17 maja odbyło się szkolenie pn. Pierwsza pomoc przedmedyczna w którym udział wzięło 21 wolontariuszy zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu. Warsztaty poprowadził wykwalifikowany ratownik medyczny Pan Wojciech … Dowiedz się więcej