Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie

Fundacja w 2022r realizuje zadania pn.” Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie” które jest współfinansowane z budżetu Gminy Śrem i polega na prowadzeniu dwóch placówek schroniskowych dla osób bezdomnych. W ramach zadania realizujemy szereg działań mających na celu usamodzielnienie się osób i wyjście z bezdomności, podjecie terapii odwykowych, szeroko rozumianą reintegrację społeczno-zawodowa mieszkańców.

image_pdfPobierz PDF