Zaczynamy od ROZBIÓRKI…

Obecny Budynek – Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Nochowie, niespełniające wymogów ppoż. zostało zburzone, gdyż ze względu na swoją funkcję oraz warunki techniczno – budowlane zostało uznane za zagrażające życiu.  Prace rozbiórkowe ruszyły już  05.08.2019r., rozpoczynając od pokrycia dachowego.

Tym o to etapem rozpoczynamy ścieżkę do poprawy funkcjonowania i powstania NOWEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN w Nochowie.

Julia Niewrzendowska

Koordynator projektu

 

image_pdfPobierz PDF