GRUPA SAMOPOMOCOWA

01.08.2019r. odbyło się kolejne cykliczne spotkanie  w ramach Grupy Samopomocowej  prowadzonej przez Annę  Sobieraj.
Grupa Samopomocowa prowadzona jest w ramach współpracy z Fundacją „BARKA” i projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.
Spotkania są organizowane dla  mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, a także dla uczestników Centrum Integracji Społecznej.
Tematem rozmów były Świadectwa osób uzależnionych.
Na spotkanie przybyła Pani Barbara Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA”, Prezes Fundacji Hieronim Bartkowiak oraz pracownicy Fundacji.
Pani Anna zorganizowała zebranie na Sali rehabilitacyjnej w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet, w którym udział wzięło 23 osoby.
Uczestnicy spotkania opowiadali o swoich doświadczeniach i problemach
z którymi borykali się w trakcie leczenia odwykowego.
Świadectwa osób uzależnionych motywują do podtrzymania życia w trzeźwości.
Każde spotkanie wnosi nowe doświadczenia i mobilizację do dalszej pracy.

Julia Niewrzędowska

image_pdfPobierz PDF