„Działaj lokalnie, myśl globalnie”

Dnia 10 lipca 2017r. o godzinie 16:00 w siedzibie naszej Fundacji w Śremie
ul. Adama Mickiewicza 21, odbyło się Spotkanie dla fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie powiatu śremskiego.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Federację WRK ( Wielkopolska Rada Koordynacyjna) – Związek Organizacji Pozarządowych w Wielkopolsce. Miało ono na celu zapoznanie się organizacji pozarządowych z powiatu śremskiego, aby móc nawiązać współpracę między sobą.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele:

  • Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Wsi Mechlin

  • SMS – Sympatyczni Mieszkańcy Szymanowa

  • Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej

  • Stowarzyszenia Nasza Gmina- Książ Wlkp.

  • Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Śremie

  • Stowarzyszenie Chór Corda Cordi

  • Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

Każda z organizacji omówiła swoje cele, projekty oraz instytucje, grupy docelowe z którymi współpracuje.
Poruszane zostały także kwestie zgłoszenia organizacji do katalogu organizacji pozarządowych subregionu poznańskiego, udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy tworząc przedsiębiorstwo społeczne. Dla przybyłych Gości został przygotowany poczęstunek w formie: ciasta, napojów, kanapek.

 

image_pdfPobierz PDF