1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020

Na konto Fundacji w 2021r. Wpłynęło 259 621,70 zł w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020. Zgodnie z deklaracją podatników przeznacza się zebrane środki na poszczególne podmioty:

FS001 6 441,29 zł
FS002 17 240,88 zł
FS003 10 165,75 zł
FS004 4 678,99 zł
FS005 422,82 zł
FS006 182,46 zł
FS007 109,61 zł
FS008 119,21 zł
FS009 656,88 zł
FS010 44,62 zł
FS011 0,00 zł
FS012 826,44 zł
FS013 0,00 zł
FS014 957,49 zł
FS015 0,00 zł
FS016 201,08 zł
FS017 1 592,35 zł
FS018 1 570,62 zł
FS019 11 418,26 zł
FS020 1 218,32 zł
FS021 0,00 zł
FS022 80,51 zł
FS023 623,13 zł
FS024 986,20 zł
FS025 0,00 zł
FS026 0,00 zł
FS027 0,00 zł
FS028 3 392,67 zł
FS029 0,00 zł
FS030 264,42 zł
FS031 90,50 zł
FS032 0,00 zł
FS033 46,75 zł
FS034 0,00 zł
FS035 63,73 zł
FS036 0,00 zł
FS037 14,26 zł
FS038 7 089,05 zł
FS039 1 514,56 zł
FS040 19 477,50 zł
FS041 1 355,87 zł
FS042 0,00 zł
FS043 142,20 zł
FS044 264,23 zł
FS045 4 918,00 zł
FS046 4 369,07 zł
FS047 2 534,61 zł
FS048 272,96 zł
FS049 0,00 zł
FS050 0,00 zł
FS051 0,00 zł
FS052 229,50 zł
FS053 430,29 zł
FS054 0,00 zł
FS055 0,00 zł
FS056 0,00 zł
FS057 660,09 zł
FS058 109,13 zł
FS059 6 284,15 zł
FS060 0,00 zł
FS061 0,00 zł
FS062 12 790,81 zł
FS063 59,27 zł
FS064 1 797,02 zł
FS065 2 464,77 zł
FS066 2 017,12 zł
FS067 912,87 zł
FS068 2 548,00 zł
FS069 64,80 zł
FS070 0,00 zł
FS071 0,00 zł
FS072 11 825,27 zł
FS073 440,38 zł
FS074 178,87 zł
FS075 509,64 zł
FS076 96,81 zł
FS077 1 967,65 zł
FS078 0,00 zł
FS079 3 234,08 zł
FS080 8 409,03 zł
FS081 809,08 zł
FS082 849,04 zł
FS083 120,09 zł
FS084 0,00 zł
FS085 2 018,28 zł
FS086 2 601,73 zł
FS087 4 011,92 zł
FS088 4 990,84 zł
FS089 0,00 zł
FS090 1 541,23 zł
FS091 0,00 zł
FS092 3 247,85 zł
FS093 5 469,73 zł
FS094 200,98 zł
FS095 442,32 zł
FS096 10 611,61 zł
FS097 1 737,46 zł
FS098 324,08 zł
FS099 5 079,21 zł
FS100 3 819,57 zł
FS101 403,62 zł
FS102 0,00 zł
FS103 377,91 zł
FS104 12,80 zł
FS105 1 892,57 zł
FS106 20 564,00 zł
FS107 46,27 zł
FS108 973,49 zł
FS109 0,00 zł
FS110 924,90 zł
FS111 0,00 zł
FS112 0,00 zł
FS113 17,17 zł
FS114 0,00 zł
FS115 34,34 zł
FS116 1,65 zł
FS117 6 479,21 zł
FS118 0,00 zł
FS119 31,91 zł
FS120 0,00 zł
FS121 3 170,06 zł
FS122 2 535,10 zł
FS123 198,07 zł
FS124 0,00 zł
FS125 354,05 zł
FS126 0,00 zł
FS127 49,76 zł
FS128 0,00 zł
FS129 0,00 zł
FS130 0,00 zł
FS131 36,67 zł
FS132 21,44 zł
FS133 0,00 zł
FS134 40,74 zł
FS135 0,00 zł
FS136 37,64 zł
FS137 1 150,23 zł
FS138 8 441,52 zł
FS139 1 200,67 zł
FS140 0,00 zł
FS141 55,78 zł
FS142 165,39 zł
FS143 98,75 zł
FS144 32,01 zł
FS145 22,12 zł